Biz...

Lacancı anlamda "Gerçek"ten fantaziye geçiş... Yani bilinmeyenden bildiğini sanmaya geçiş ve bu geçiş sırasında ortaya çıkan bilgi kirliliği, net tavırlar, kesin tespitler ve kibir... Kısaca Bülent Somay'ın deyimiyle "çok bilmiş özne" olma hali... Bu kavrama ithafen kendilerine “az bilmiş özne”ler diyen bizler, henüz çok bir şey bilmediklerini düşünen, öğrenen, öğrenmeye devam eden, bildiklerini anlatma, hissettiklerini paylaşma derdi olan, bazen gündelik hayata dair, bazen de hiçbir şeye dair olmayan yazılarımızı paylaşmak için buradayız! Soru sormayı çoğu zaman cevap vermekten daha değerli görenler olarak buradayız! Tepki koymak, tepki almak, eleştirmek ve eleştirilmek için buradayız! Kendini bu cümlelerin öznesi olarak gören herkese açığız... Sizleri de bekleriz… Biz beklemesek de geliniz… Gelince de hemen gitmeyiniz…